Med ring

SP-GKR1
15 - 30

SP-GKR2
17x5 - 50x5

SP-GKR3
18 - 37